Onze boerderij

We houden varkens, melk- en vleeskoeien en kippen. Op de velden rond de boerderij zie je de koeien en varkens vaak buiten lopen. Op de akkers verder weg telen we een groot deel van hun voeders. Alle gronden samen gebruiken we 62 hectare grond.

De Boerderij | Van Eigen Kweek

De buitenvarkens, een kruising tussen het Duroc-ras en het gewone landvarken, wroeten en spelen graag in de modder. We hebben telkens ongeveer 40 varkens, die op 8 à 9 maand worden geslacht (. Ze worden geslacht op 8 à 9 maand (i.p.v. de reguliere 6 maand).

Daarnaast zijn we druk bezig met het ombouwen van onze zeugenstal naar bio varkensstal. Daar houden we ongeveer 20 zeugen, moederdieren, die voor nieuwe biggetjes zorgen en ze zogen.

De Boerderij | Van Eigen Kweek

Voor de vleeskoeien kozen we in 2014 bewust voor het Herefordras. Onze kudde van ongeveer 70 koeien, leeft grotendeels zelfstandig buiten, dicht bij de natuur, koeien en kalveren samen. De koeien bevallen nog natuurlijk.

Zo’n 60 melkkoeien van het ras Holstein voorzien ons dagelijks van ongeveer 1500 liter verse melk. Een deel van die melk verwerken we zelf, een ander deel gaat naar de melkfabriek. De koeien lopen graag in de wei. Bij koud of erg nat weer blijven ze in de ligboxenstal. Tweemaal per dag melken we hen, niet met een melkrobot, maar in de melkput, via ons visgraatmelksysteem. Dat zorgt tweemaal per dag voor persoonlijk contact met elke koe. En een vinger aan de pols bij ziekte of problemen.

De Boerderij | Van Eigen Kweek

Jaarlijks genieten hier zo’n 130 traag groeiende vleeskippen van voor- tot najaar van een ruime vrije uitloop. Ze krijgen tijd om uit te groeien tot een vleeskip zoals enkel onze grootouders die nog kennen. De kruising tussen Izegemse Koekoek, Naakthals en Cabier zorgt voor uitstekend vlees.

In het voorjaar van 2023 kochten we ook een mobiele kippenstal aan. Deze energieneutrale stal heeft huisvesting aan 150 leghennen. Door 2 keer per week de stal te verplaatsen op de weides waar de koeien laatst gegrazen hebben, genieten de kippen steeds van vers gras. Dankzij de zonnepanelen op het dak heeft de stal geen externe stroom nodig en is hij volledig energieneutraal.

De Boerderij | Van Eigen Kweek

We kiezen bewust niet voor schaalvergroting of het hoogst mogelijke rendement. Onze Herefordkoeien bijvoorbeeld geven minder vlees dan Belgische wit-blauw-koeien. Tijd om te groeien, veel mogelijkheid om buiten te lopen en te leven, dat vinden we belangrijk, respectvol. Het is bovendien goed voor hun natuurlijke weerstand. Gezonde dieren zorgen voor gezonde melk en vlees.

We telen een groot deel van de voeders van de dieren. Het vleesvee eet enkel gras. Door zelf de melk te verwerken, gaan we heel bewust om met de samenstelling van de melk en de smaak. En dus ook met de voedersamenstelling. Het voedsel van de dieren, onze verzorging, hun gedrag en bewegingen hebben niet enkel invloed op hun welzijn en natuurlijke weerstand, maar ook op de smaak van de melk en het vlees. De voorbije jaren werkte Benny hard aan een evenwichtiger rantsoen, dat goed is voor de koeien, de melkproductie en de smaak en dat zoveel mogelijk lokaal is geteeld. Met succes! Zo krijgen de koeien sinds enkele jaren bijvoorbeeld zelfgeteelde bieten.

We zorgen ook voor het landschap en de biodiversiteit. Benny’s overgrootvader plantte hier heel veel bomen aan, zoals knotwilgen en vlieren. En wij blijven bomen en struiken planten. Eiken bijvoorbeeld, omdat varkens ook van de eikels houden. En struiken, omdat de koeien daar zot van zijn. Van de bloesem en bessen van de vlieren maken we siroop. De bomen zorgen voor structuur en schaduw, voor meer diversiteit en zoveel leven. Ze maken ons bedrijf ook klimaatbestendiger. Zo hebben we in de winter van 2023 ook bomenrijen veldesdoorn aangeplant rondom de boerderij, zo zullen de koeien die buiten grazen voldoende schaduw hebben.

De Boerderij | Van Eigen Kweek

We trachten steeds, stap per stap, naar een duurzamere boerderij over te schakelen, die klaar is voor de toekomst. Zo werd er bij de bouw van de nieuwe productieruimte rekening gehouden met warmte- en waterrecuperatie. Ook de melkinstallatie werd hierbij aangepast.

In september 2023 werd er een windmolen gebouwd op de boerderij. Deze kleine windmolen voorziet onze boerderij van ongeveer 40% van onze energiebehoefte. Samen met heel wat zonnepanelen en batterijen kunnen we de heerlijkste zuivelproducten een stuk duurzamer produceren.

De Boerderij | Van Eigen Kweek